Nabídka

 

Zavedení systému nefinančního reportingu
Vypracování zprávy podle standardu Global Reporting Initiative: Sustainability Reporting Guidelines GRI  a Směrnice EU č. 2014/95/EU o „Zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se diverzity vybranými velkými společnostmi a skupinami”.

 • analýza nároků na dosažení dvou možných úrovní splnění standardu
 • návrh potřebných opatření
 • vypracování harmonogramu
   
 • vypracování koncepce monitoringu a reportingu nefinančních a kontextových dat
 • vytvoření zadání pro reporting dle organizační struktury organizace
 • zaškolení zaměstnanců, vytvoření týmu odpovídajícího velikosti společnosti
   
 • provedení nefinančního reportingu
 • zajištění doprovodných studií, odborných analýz i sociologického výzkumu
 • sestavení textu zprávy
   
 • zajištění přípravy společnosti na verifikaci zprávy organizací GRI či auditorskou firmou
 • odborná podpora během provádění auditu
 • návrh na využití a zapracování doporučení auditorů
   
 • konzultace k volbě grafického provedení
 • konzultace k propojení zprávy a jiných informačních nástrojů využívaných společností
 • konzultace ke způsobům zveřejnění a distribuci
 
Rozsah činnosti rádi přizpůsobíme Vašim potřebám, oboru, ve kterém podnikáte, stavu interního reportingu, kontextu působení Vaší organizace i povaze Vašich firemních publikací.

  


 

 
Hlavní stránka > Nabídka
RSS | © 2013 | Stanislav Kužel | +420 602 515 761 | stanislav.kuzel@smart-report.cz