Udržitelný rozvoj

Většina podnikatelských odvětví potřebuje pro svou činnost souhlas více zájmových skupin (stakeholderů) než jen zájem zákazníků a soulad s legislativou. Jedním z celosvětově ověřených řešení je nefinanční reporting.
Věrohodný nefinanční reporting představuje důležitou součást odpovědného chování firem a patří mezi základní nástroje komunikace mezi firmou a jejími klíčovými stakeholdery. Stakeholdery většinou představují, kromě zákazníků, akcionáři, zaměstnanci, okolní komunity a jejich samospráva, dozorové orgány, státní správa, odborné a neziskové organizace.
V posledním desetiletí se v oblasti nefinančního reportingu celosvětově prosadila metodika Global Reporting Initiative (GRI): Sustainability Reporting Guidelines.

Standard GRI měří úroveň udržitelného rozvoje, či corporate responsibility (což jsou synonyma), za něž nepovažuje výjimečné projekty, filantropii, ale denní praxi společnosti.
Zahrnuje hodnocení transparentnosti corporate governance, systému vnitřních norem, pracovních podmínek, odpovědnost za produkty, management rizik včetně ochrany životního prostředí či protitrustového chování, kvalitu vztahů se zainteresovanými subjekty (zákazníci, zaměstnanci, dozorové orgány, obce, NGO, aj.).

Standard GRI pokrývá všechny požadavky Směrnice EU č. 2014/95/EU o „Zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se diverzity vybranými velkými společnostmi a skupinami”.

Roční zpráva podle standardu GRI a jí předcházející nefinanční reporting není jen "další marketingovou strategií", cílí na mnohem rozsáhlejší počet cílových skupin než jsou zákazníci.

 

 

  


 

 
Hlavní stránka > Udržitelný rozvoj
RSS | © 2013 | Stanislav Kužel | +420 602 515 761 | stanislav.kuzel@smart-report.cz

 


Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.

Server Error in '/' Application.

Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Web.HttpException: Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:


[HttpException (0x80004005): Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.]
   System.Web.SessionState.SessionIDManager.SaveSessionID(HttpContext context, String id, Boolean& redirected, Boolean& cookieAdded) +3358383
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.CreateSessionId() +55
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.DelayedGetSessionId() +83
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.ReleaseStateGetSessionID() +20
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.OnReleaseState(Object source, EventArgs eventArgs) +561
   System.Web.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +144
   System.Web.HttpApplication.ExecuteStepImpl(IExecutionStep step) +50
   System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +73


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.8.4718.0