Nefinanční reporting

Kde nejsou transparentní a srozumitelná data, tam není možná diskuse. Kde neproběhla diskuse, není důvěra a kde není důvěra, není možná spolupráce a partnerství.

Stanislav Kužel
Schopnost dobře komunikovat přínosy a dopady průmyslové činnosti s ohledem na různorodost zájmových skupin není založena na marketingových nástrojích či obvyklých nástrojích public relation. Základem je vzájemná znalost firmy a stakeholderů (tzv. stakeholders engagement) a vysoce profesionální reporting vlivů, přínosů a vývoje dotčených oblastí, tedy dat, které v sociální  a environmentální  oblasti výrazně překračují oblast údajů ve Výročních zprávách a marketingových šetřeních. Jde o tzv. nefinanční reporting - roční zprávu o udržitelném rozvoji či společenské odpovědnosti. Základem pro tento reporting je světově uznávaná metodika Global Reporting Initiative (GRI): Sustainability Reporting Guidelines.

Nefinanční reporting podle standardu GRI sleduje primární motiv podnikání - dosahování zisku, a nabízí návod k získání konkurenční výhody.
Reporting podle GRI výrazně přispěje k identifikaci nefinančích rizik.
Budete srozumitelnější, transparentnější, ušetříte čas při shromaždování potřebných informací o Vaší společnosti v případě aktuální potřeby, jasně oddělíte veřejné informace od obchodního tajemství, prostě lépe ošetříte komunikační rizika.
Nefinanční reporting je vyžadován investory na burzách v západní Evropě a Americe.

Standard GRI pokrývá všechny požadavky Směrnice EU č. 2014/95/EU o „Zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se diverzity vybranými velkými společnostmi a skupinami”.

Nefinanční reporting podle standardu GRI je výzva pro ty firmy, které chtějí dlouhodobě působit na trhu a dlouhodobě se příkladně chovat ke svému okolí.  
Standard GRI nabízí světově uznávaný a verifikovatelný (auditovatelný) způsob, jak toto působení zveřejnit i změřit.

 

  


 

 
Hlavní stránka > Nefinanční reporting
RSS | © 2013 | Stanislav Kužel | +420 602 515 761 | stanislav.kuzel@smart-report.cz

 


Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.

Server Error in '/' Application.

Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Web.HttpException: Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:


[HttpException (0x80004005): Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.]
   System.Web.SessionState.SessionIDManager.SaveSessionID(HttpContext context, String id, Boolean& redirected, Boolean& cookieAdded) +3358383
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.CreateSessionId() +55
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.DelayedGetSessionId() +83
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.ReleaseStateGetSessionID() +20
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.OnReleaseState(Object source, EventArgs eventArgs) +561
   System.Web.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +144
   System.Web.HttpApplication.ExecuteStepImpl(IExecutionStep step) +50
   System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +73


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.8.4718.0