Nefinanční reporting

Kde nejsou transparentní a srozumitelná data, tam není možná diskuse. Kde neproběhla diskuse, není důvěra a kde není důvěra, není možná spolupráce a partnerství.

Stanislav Kužel
Schopnost dobře komunikovat přínosy a dopady průmyslové činnosti s ohledem na různorodost zájmových skupin není založena na marketingových nástrojích či obvyklých nástrojích public relation. Základem je vzájemná znalost firmy a stakeholderů (tzv. stakeholders engagement) a vysoce profesionální reporting vlivů, přínosů a vývoje dotčených oblastí, tedy dat, které v sociální  a environmentální  oblasti výrazně překračují oblast údajů ve Výročních zprávách a marketingových šetřeních. Jde o tzv. nefinanční reporting - roční zprávu o udržitelném rozvoji či společenské odpovědnosti. Základem pro tento reporting je světově uznávaná metodika Global Reporting Initiative (GRI): Sustainability Reporting Guidelines.

Nefinanční reporting podle standardu GRI sleduje primární motiv podnikání - dosahování zisku, a nabízí návod k získání konkurenční výhody.
Reporting podle GRI výrazně přispěje k identifikaci nefinančích rizik.
Budete srozumitelnější, transparentnější, ušetříte čas při shromaždování potřebných informací o Vaší společnosti v případě aktuální potřeby, jasně oddělíte veřejné informace od obchodního tajemství, prostě lépe ošetříte komunikační rizika.
Nefinanční reporting je vyžadován investory na burzách v západní Evropě a Americe.

Standard GRI pokrývá všechny požadavky Směrnice EU č. 2014/95/EU o „Zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se diverzity vybranými velkými společnostmi a skupinami”.

Nefinanční reporting podle standardu GRI je výzva pro ty firmy, které chtějí dlouhodobě působit na trhu a dlouhodobě se příkladně chovat ke svému okolí.  
Standard GRI nabízí světově uznávaný a verifikovatelný (auditovatelný) způsob, jak toto působení zveřejnit i změřit.

 

  


 

 
Hlavní stránka > Nefinanční reporting
RSS | © 2013 | Stanislav Kužel | +420 602 515 761 | stanislav.kuzel@smart-report.cz